مراسم شروع عملیات اجرایی المان نبرد تن و تانک در موزه دفاع مقدس

مراسم شروع عملیات اجرایی المان نبرد تن و تانک در موزه دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای صیانت از ارزشهای دفاع مقدس و یادمان کوچکترین شهید دفاع مقدس، عملیات ساخت و نصب المان نبرد تن و تانک در پارک موزه دفاع مقدس آغاز گردید.

عزیزی شهردار یزد دراین خصوص گفت: این  المان که به عنوان بزرگ ترین  المان شهری در یزد نیز می باشد تحت عنوان المان نبرد تن و تانک درمساحت 650 مترمربع اجرا خواهد شد.

وی گفت :المان مذکور طرحی از نوع کاربردی-توسعه ای بوده و قرار است در بازه زمانی پنج ماهه تکمیل می گردد و به عنوان یادمان شهید محمد حسین ذوالفقاری جوانترین شهید کشوردر دوران دفاع مقدس می باشد.