مرمت وراه اندازی آبنماهای پارک هفتم تیر ومیدان خاتمی

مرمت وراه اندازی آبنماهای پارک هفتم تیر ومیدان خاتمی
مهندس صفدرپور سرپرست سازمان پارکها وفضای سبز یزد دراین باره تصریح کرد آبنماهای پارک هفتم تیر ومیدان خاتمی که به مدت چند سال از کارافتاده بود همزمان باعید سعید قربان وبا هزینه ای بالغ بر 32 میلیون ریال مرمت وراه اندازی شد این مبلغ صرف مواردی مانند خرید الکتروپمپها خرید اتصالات وتجهیزات ورنگ آمیزی شده است .
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز