نورپردازی زیرگذر تقاطع غیر همسطح مهدیه بازطراحی شد.

نورپردازی زیرگذر تقاطع غیر همسطح مهدیه بازطراحی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور زیبایی بصری شهر، زیرگذرتقاطع غیر همسطح مهدیه بازطراحی و نور پردازی شد.

 
صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز در این رابطه گفت: پروژه های زیباسازی شهر در قالب اجرای دیوارنگاره ها، نورپردازی، نمادهای حجمی، مبلمان شهری، نور در هنر شهری، زیباسازی زیرگذرها و ... انجام می شود که در همین راستا طرح نورپردازی و هنر شهری زیرگذرمهدیه بازطراحی و اجرا گردید. 

 

وی افزود: بازطراحی و نورپردازی زیرگذرتقاطع غیر همسطح مهدیه با استفاده از 20 عدد پروژکتور و 65 عدد لامپ کم مصرف با اعتباری بالغ بر70 میلیون ریال اجرا گردید.