همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز جهانی بدون خودرو به میزبانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز

همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز جهانی بدون خودرو به میزبانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز