هوشمند سازی سیستم آبیاری فضای سبز میدن امام علی (ع)

هوشمند سازی سیستم آبیاری فضای سبز میدن امام علی (ع)

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور ارتقای سیستم آبیاری، فضای سبز میدان امام علی (ع) و خطوط اصلی منتهی به آن  به سیستم آبیاری هوشمند مجهزگردید.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: از جمله دلایل گرایش به سیستم هوشمند آبیاری در فضای سبز، صرفه جویی بالای آب در این روش  و انعطاف پذیری این نوع سیستم با شرایط گوناگون زمین و برابری با نوع نیاز گیاه در میزان مصرف آب می باشد .

وی گفت: سیستم هوشمند آبیاری نصب شده در فضای سبز میدان امام علی (ع) و خطوط اصلی منتهی به این میدان شامل بلوار کوثر، بلوار آیت ا... خامنه ای و بخشی از بلوار جانباز با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال اجرا گردید و سیستم نصب شده مجهز به سامانه وایرلس و سنسور رطوب سنج خاک، امکان آبیاری ، برنامه ریزی دقیق وکنترل از راه دور بوسیله موبایل و وبسایت را فراهم نموده که این امر علاوه بر منظم تر شدن شیوه  آبیاری، باعث کمتر شدن نیروی کار و همچنین صرفه جویی در مصرف آب می گردد.