واکسینه شدن کلیه کارگران فضای سبز علیه بیماری هپاتیت

واکسینه شدن کلیه کارگران فضای سبز علیه بیماری هپاتیت

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز، در راستای جلوگیری از شیوع بیماری هپاتیت و ارتقای سطح بهداشت و کنترل عفونت و ایمن نمودن، کلیه کارگران فضای سبز این سازمان واکسینه می شوند.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه بیماری هپاتیت ب یکی از خطرناکترین انواع هپاتیت هاست که از طریق واکسیناسیون در سه نوبت قابل پیشگیری می باشد و به همین منظور معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی شهرداری یزد با همکاری مرکز خدمات جامع سلامت نیکوپور اقدام به واکسیناسیون کارگران فضای سبز نموده است.

وی در ادامه افزود: واکسیناسیون کارگران فضای سبز سازمان از شنبه 5 بهمن ماه شروع و  طی چند نوبت انجام می شود که در این رابطه، کارگرانی که ماهیت شغلی آنها در ارتباط مستقیم با خاک و نخاله می باشد در اولویت می باشند.