کاشت 1650 اصله نهال جهت گرامیداشت یاد وخاطره 1650 شهید شهرستان یزددر مسیر بلوار دفاع مقدس

کاشت 1650 اصله نهال جهت گرامیداشت یاد وخاطره 1650 شهید شهرستان یزددر مسیر بلوار دفاع مقدس


کاشت 1650 اصله نهال جهت گرامیداشت یاد وخاطره 1650 شهید شهرستان یزددر مسیر بلوار دفاع مقدس

 
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزطی مراسمی با حضور شهردار وتنی چند ازمدیران شهرداری، رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز، مدیر کل بنیاد شهید، سئولین سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و در راستای برگزاری کنگره 4000 شهید استان یزد 1650 اصله نهال به منظور گرامیداشت یاد وخاطره 1650 شهید شهرستان یزد  ودرمسیر بلوار دفاع مقدس کاشته شد.
دراین مراسم که همزمان با روز بزرگداشت شهدا وهفته منابع طبیعی وروز درختکاری برگزار گردید در زمینی به مساحت3 هکتار وبا حدود 2000 مترمکعب خاکبرداری وخاکریزی باخاک زراعی وپس ازانجام عملیات تسطیح جهت کاشت نهال آماده سازی گردید .
خاطر نشان می شود دراین مراسم انواع گونه های کاج تهران ، سرو نقره ای ،زیتون ، انار وزرشک کاشت گردید.