کلنگ احداث ساختمان اداری سازمان پارکها وفضای سبزیزد به زمین زده شد .

کلنگ احداث ساختمان اداری سازمان پارکها وفضای سبزیزد به زمین زده شد .

دراین مراسم ابتدا مرشدی مدیرعامل سازمان ضمن تشریح وضعیت ساختمان اداری سازمان پارکها از ابتدای تاسیس تاکنون برای حاضرین درمراسم خواستار جد یت وهمکاری بیش از پیش مسوولین برای رفع این مشکل گردید .

درادامه میروکیلی شهرداریزد ضمن تقدیراز سختکوشی وتلاش پرسنل ومدیر عامل سازمان پارکها به نمونه ای از اقدامات انجام شده دردوره اخیر پرداخت وتعدادی از کارهای انجام شده توسط سازمان پارکها را درسطح کشور کم نظیر ویاحتی بی نظیر خواند ودرادامه اظهار امیدواری کرد تاباهمت سازمان پارکها وسازمان عمران شهرداری هرچه سریعتر شاهد افتتاح ساختمان اداری سازمان دراین محل باشیم .

درپایان به صورت نمادین کلنگ احداث ساختمان توسط اعضای شورای اسلامی شهر ،شهردارومدیر عامل سازمان به زمین زده شد .

 

                 روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز