گذری برفعالیتهای بوستان بانوان (طوبی )

گذری برفعالیتهای بوستان بانوان (طوبی )
سازمان پارکها وفضای سبز باهمکاری شهرداری یزد باراه اندازی بوستان بانوان درسال 1382 وتجهیز آن به امکاناتی از قبیل پیست اسکیت ودوچرخه سواری ،ست ورزشی ،وسایل بازی پلی اتیلن ،استخر توپ ،ایستگاه ورزش صبحگاهی ، سیستم صوتی پارک و...... زمینه رابرای استفاده بیشتر وبهتر بانوان از فضای پارک فراهم نموده است.
خانم مهندس شرقی مدیر بوستان طوبی درخصوص بخشی از فعالیت های فرهنگی – ورزشی بوستان طوبی از ابتدای سال جاری این گونه تصریح کرد:
1-بازیدد خانه سالمندان مهریز ومرکز یاس سفیداز پارک
2- اردوهای دانش آموزی مانند مهدهای کودک ،مهدهای قرآن ،مدارس ودانشگاه ها
3- اردوی دانش آموزی به مناسبت هفته سلامت             
4- مراسم های مولودی خوانی ومذهبی به مناسبتهای مختلف
5- برگزاری شورای دبیران آموزش وپرورش
6- همایش رزمی هیئت کونگ فو
7-کلاس روخوانی وآموزش تجوید
8- مراسم افطاری ایتام از سوی کمیته بانوان شهرداری
9- برگزاری همایش راهکارهای درآمد زایی سازمان پارکها وفضای سبز
10- همایش بهداشت وروان به مناسبت هفته سلامت وهمایش روز ماما توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
وی همچنین درادامه افزود : سازمان پارکها درنظر دارد نسبت به تجهیز مبلمان وبهسازی فضای پارک از طریق تکمیل پوشش گیاهی ،گلکاری وچمنکاری اقدام نماید تا فضایی هرچه مناسب تر رابرای بانوان گرامی فراهم آورد.

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز