گزارش تصویری جشن درختکاری پارک محله ای بلوارپاسداران باحضور مسئولین شهرداری یزد وجمعی از اهالی محل