گونه های کم آب خواه جایگزین کاشت چمن در فضای سبز می شود.

گونه های کم آب خواه جایگزین کاشت چمن در فضای سبز می شود.

صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: به منظور صرفه جویی در مصرف آب و هزینه ها، گونه های کم آب خواه جایگزین کاشت چمن در بخشی از فضای سبز شهر می گردد.

این مقام مسئول با اشاره به نیاز آبی بالای کاشت چمن اظهار داشت: آبیاری روزانه چمن باعث مصرف زیاد آب در شرایط کم آبی شهر یزد می شود از طرفی هزینه های حفظ و نگهداری آن نیز زیاد است که در این راستا سازمان اقدام به کاهش سطح چمن با جایگزین نمودن گونه های گیاهی مقاوم و کم آبخواه نموده است.

وی افزود: کاشت گیاهان پوششی از نوع به لیمو، فرانکینیا، پیچ تلگرافی و نیز گیاهان رونده در بخشی از فضای سبز منطقه 3 از جمله میدان جوادالائمه (ع) ، مثلثی های سه راه تعاون و ... در متراژی بیش از 1000 متر مربع اجرا گردید.