گونه های گیاهی مثلثی میدان امام حسین (ع ) نورپردازی می گردد .

گونه های گیاهی مثلثی میدان امام حسین (ع ) نورپردازی می گردد .
مهندس صفدرپورمديرعامل سازمان پاركهاوفضاي سبزدراين رابطه گفت:این پروژه درمساحتی به وسعت 3500 مترمربع بااعتباری بالغ بر260میلیون ریال توسط پیمانکاردرحال انجام می باشد .
وی دراین رابطه افزود :برای انجام این پروژه  تعداد 50 عدد پروژکتور 18 وات LEDضد آب درنظر گرفته شده است که دربرابر ضربه بسیار مقاوم می باشد. صفدرپور افزود پروژکتور های مذکور دارای چهاررنگ به رنگ های ارغوانی ،زرد ،قرمز وفیروزه ای میباشد که متناسب با گونه های گیاهی داخل این مجموعه به کار گرفته می شود .
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز