3000مترمربع از دیوارهای مدارس یزد رنگ آمیزی شد

3000مترمربع از دیوارهای مدارس یزد رنگ آمیزی شد

رئیس سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهرداری یزد گفت: سه هزار متر مربع از دیوارهای مدارس یزد در آستانه فصل بازگشایی مدارس نقاشی و رنگ آمیزی شد.

صفدرپوررئیس سازمان سیما ،منظر وفضای سبز  با اشاره به اینکه سه هزار متر مربع از دیوارهای مدارس یزد درآستانه فصل بازگشایی مدارس نقاشی و رنگ آمیزی شد، اظهار داشت: رنگ آمیزی دیوارهای مدارس یزد با همکاری آموزش و پرورش انجام شده است.

صفدرپور عنوان کرد: استفاده از رنگ های شاد برای ایجاد نشاط در روحیه دانش آموزان و زیباسازی شهر از اهداف رنگ آمیزی دیوارهای مدارس یزد بوده است.

وی در ادامه گفت: برای رنگ آمیزی دیوارهای مدارس شهر یزد بیش از 300 میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت: رنگ آمیزی دیوار مدارس یزد جلوه خاصی به شهر یزد داده است.