شهردار یزد تاکید کرد: ارتباط مستقیم با شهروندان منجر به پایش مشکلات عمومی می شود

شهردار یزد تاکید کرد: ارتباط مستقیم با شهروندان منجر به پایش مشکلات عمومی می شود

شهردار شهر جهانی یزد در جریان حضور در مرکز سامد، گفت: سامد فرصتی است برای مردم تا بتوانند به مدیران شهری، شکایات، درخواست ها، گزارشات، مشاوره، راهنمایی و ارائه ایده و پیشنهادات را انعکاس دهند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جمال الدین عزیزی به دعوت مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یزد در مرکز سامد حضور پیدا نمود و به صورت تلفنی به سوالات و دغدغه های مردمی پاسخ داد.

شهردار شهر جهانی یزد در این خصوص اظهار داشت: سامد فرصتی است برای مردم تا بتوانند به مدیران شهری، شکایات، درخواست ها، گزارشات، مشاوره، راهنمایی و ارائه ایده و پیشنهادات را انعکاس دهند.

عزیزی با تاکید بر اینکه ارتباط مستقیم با شهروندان منجر به پایش مشکلات عمومی می شود، تصریح کرد: افزایش مشارکت مردمی در نظارت همگانی، تقویت و اعتماد مردم به مسئولان و نیز افزایش رضایت مردمی، از طریق ارتقای کیفیت پاسخگویی مدیران شهری به مردم محقق می شود.

وی افزود: مطرح شدن شکایات و انتقادات از سوی شهروندان، فرصتی برای دستگاه و مدیران مجموعه می باشد تا با شناسایی آنها از طریق مردم، برنامه ریزی نموده و با برطرف شدن این موارد، سطح رضایتمندی را افزایش دهند.

شهردار شهر جهانی یزد با بیان اینکه با آگاه سازی شهروندان از روند هوشمند سازی صدور پروانه، بسیاری از مشکلات آنها کاسته می شود، بر لزوم آشنایی شهروندان با حقوق خود برای انجام معاملات و همچنین ساخت و سازها تاکید کرد.  

در این جلسه که محمد جواد رامشک مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یزد نیز حضور داشت، معاونین شهرسازی و معماری، خدمات شهری، مدیران مناطق پنجگانه و همچنین مدیران حراست و ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد وی را همراهی نمودند.

گزارش تصویری را از اینجا ببینید

آدرس کوتاه :