آبنمای هارمونیک میدان امیر چخماق راه اندازی گردید

آبنمای هارمونیک میدان امیر چخماق راه اندازی گردید
مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبزیزددراین رابطه گفت آبنمای هارمونیک میدان امیر چخماق که شامل 2 فواره چرخشی، یک فواره گل، 24 فواره حرکتی، 2 فواره سه طبقه و 8 فواره کاسکد می باشد.با هزینه ای بالغ بر   800میلیون ریال ودر طول دو ماه به بهره برداری رسیده است.
وی افزود :جهت نورپردازی این مجموعه از 62 پک نوری RGB ضد آب استفاده شده و با استفاده از کنترلهای الکترونیکی، حرکت های رفت و برگشتی و ریتمیک بر روی آن اعمال می شود که زیبای آن را دوچندان نموده است.

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبزیزد