اجرای عملیات هرس درختان سطح شهر

اجرای عملیات هرس درختان سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، و به نقل از صفدرپور رئیس سازمان، در راستای عملیات  به زراعی  با توجه به موقعیت فصلی مناسب، عملیات هرس درختان بلوارهای 17 شهریور، دانشگاه، باهنر، امام جعفر صادق (ع)، شهید صدوقی، شهید بهشتی، شهید منتظر قائم، گلستان شرقی و غربی آزادشهر، تیمسار فلاحی، خیابان شهید کریمی، پارکهای جوان، دانشجو، حجت و مهرآوران انجام شد.

وی هدف از این کار را فرم دهی به درختان، جوان سازی و حذف شاخه های آفت زده عنوان نمود و اظهار داشت: طی این عملیات بالغ بر 8600 اصله درخت در این مسیر هرس شد و در ادامه،  بلوارهای دولت آباد، شهید نواب صفوی، شهید سید رضا پاکنژاد، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان کاشانی، خیابان شهید مطهری، خیابان اصلی آزادشهر و پارکهای محله ای در دستور کار هرس قرار دارد که بنا بر اولویت انجام می پذیرد.