تعداد 4 کنتور آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز حذف گردید.

تعداد 4 کنتور آب شرب از سیستم آبیاری فضای سبز حذف گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری، به منظور استفاده بهینه از منابع محدود آب شرب و با توجه به ضرورت جداسازی آب فضای سبز از شبکه آب شرب ، عملیات انتقال آب چاه امیر چخماق به دریاچه پارک شهدا واستفاده از آن دربخشی از فضای سبز منطقه یک اجرا گردید.

  کاشفی مسئول فضای سبز منطقه یک  با اعلام این خبر افزود: با توجه به سیاستهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص جداسازی شبکه آب فضای سبز از آب شرب ، لوله گذاری از چاه امیر چخماق و انتقال آن به دریاچه پارک شهدا واستفاده از این دریاچه به عنوان یک مخزن ذخیره آب ، عملیات اجرایی انتقال آب خام از این محل به مسیرهای میدان شهیدسلطان پناه، میدان کشاورز، میدان لاله ها و همچنین بلوار صابر یزدی، بلوارهای بهمن وملائک،پارکهای شهدا وطبیعت توسط فضای سبز منطقه یک اجرا گردید و مسیرهای فوق به سیستم شبکه آب خام متصل وتعداد 4 فقره کنتور پرمصرف حذف گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: این پروژه با کمترین هزینه ممکن و با استفاده از خط انتقال آب چاه کشتارگاه به پارک شهدا صورت گرفته و در آینده نزدیک مسیر آبیاری فضای سبز میادین شهدای نصرآباد وشهدای خلدبرین، بلوار شهید مدنی و خیابان دستغیب نیز به خط انتقال آب مذکور متصل خواهد شد.

                                            روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری