تسلط کامل ناظران مناطق بر دفترچه پیمان خدمات، سبب افزایش بهره وری از پتانسیل های آن می شود

تسلط کامل ناظران مناطق بر دفترچه پیمان خدمات، سبب افزایش بهره وری از پتانسیل های آن می شود


تسلط کامل ناظران مناطق بر دفترچه پیمان خدمات، سبب افزایش بهره وری از پتانسیل های آن می شود

معاون خدمات شهری شهرداری یزد در نشست بررسی نحوه فعالیت ها و اقدامات پیمانکاران جدید خدمات، با توجه به شروع به کار آنها، بر ضرورت تسلط کامل ناظران و پیمانکاران بر مفاد دفترچه پیمان اشاره و بر تعامل بیشتر آنها در ارتقای پاکیزگی شهر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد - جعفر امین مقدم گفت: وجود شهری پاکیزه و به دور از آلودگی در شرایط حساس کنونی از مهمترین شاخصه های منطقه تحت نظارت ناظرین می باشد که با ید با استفاده مناسب از پتانسیل های موجود در دفترچه پیمان از آن استفاده شود.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد در این نشست، ناظرین مناطق پنجگانه شهرداری بر توان اجرایی شرکت های پیمانکار اشاره کردند و گفتند: با توجه به تغییرات انجام شده در دفترچه پیمان و همچنین حضور پیمانکاران مطرح کشوری، در این دوره شاهد افزایش چشم گیر توان اجرایی آنها در مناطق هستیم که همین امر سبب نظافت بیشتر شهر و رضایت شهروندان می گردد.