درحال حاضر در منطقه بافت تاریخی حدود ۷۵۰ حلقه چاه جذبی وجود دارد

درحال حاضر در منطقه بافت تاریخی حدود ۷۵۰ حلقه چاه جذبی وجود دارد

سیدمحمود کشفی‌پور؛ مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد درباره عملکرد پنج‌ماهه نخست سال جاری این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :