شهر جهانی یزد رسماً به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده پیوست.

شهر جهانی یزد رسماً به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده پیوست.

قرائت لوح پذیرش یزد در «شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو» توسط جمال‌الدین عزیزی، شهردار شهر جهانی یزد

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :