محاسبه عوارض و بدهی ها تا پایان اردیبهشت ماه به نرخ سال 99

محاسبه عوارض و بدهی ها تا پایان اردیبهشت ماه به نرخ سال 99


محاسبه عوارض و بدهی ها تا پایان اردیبهشت ماه به نرخ سال 99

با تصویب شورای اسلامی شهر یزد پرداخت عوارض و سایر بدهی ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۹۹ محاسبه خواهد شد.

اعضای شورای اسلامی شهر یزد با ارائه طرحی، عنوان نمودند با توجه به ازدحام مؤدیان برای پرداخت عوارض در انتهای سال و شرایط خاص کرونایی، پیشنهاد می نماید بر اساس این طرح، شهرداری مکلف گردد مهلت پرداخت عوارض و سایر بدهی ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۹۹ محاسبه شود.‌