گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم نکوداشت و رونمایی از یادنامه مرحوم دکتر جلال مجیبیان در هتل مهر لب خندق

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم نکوداشت و رونمایی از یادنامه مرحوم دکتر جلال مجیبیان در هتل مهر لب خندق

.

آدرس کوتاه :