اجرای طرح نوسازی و تعویض تابلهای کوچه ها

اجرای طرح نوسازی و تعویض تابلهای کوچه ها

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، تابلوهای کوچه های خیابان دهم فروردین و خیابان کاشانی ( از چهارراه فاطمیه تا کوچه ویلا) تعویض گردید.

مهندس صفدرپور رئیس سازمان، هدف از اجرای این طرح را یکسان سازی، زیبا سازی، بهبود وضعیت شناسایی معابر و کوچه ها و  دسترسی آسانتر شهروندان، عنوان کرد و گفت: تابلوهای جدید اصلاح شده بر مبنای شماره گذاری، نام کوچه ها و نام محله می باشد که اطلاعات کوچه ها بصورت پایلوت و با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی آدرس دهی اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد برای اولین بار،  بار کد اطلاعات هر کوچه نیز در تابلوهای جدید تعبیه شده تا در مراحل بعدی اطلاعات مربوط به هر کوچه در بارکد مربوطه بارگذاری شده تا شهروندان با استفاده از بارکدخوان سریعتر به اطلاعات اماکن هر کوچه دسترسی داشته باشند.