اجرای عملیات شستشوی درختان

اجرای عملیات شستشوی درختان

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری، عملیات شستشوی درختان در دستور کار سازمان قرار گرفته و تا کنون در فضای سبز مناطق یک ، دو، سه و تاریخی به مرحله اجرا در آمده است.

به نقل از کارشناسان فضای سبز سازمان ، تا کنون شستشوی درختان در مسیر فضای سبز بلوار ولی عصر (عج) ، بلوار فقیه خراسانی ، بلوار آیت الله مدرس، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید منتظر قائم، بلوار خاتم، بلوار امام جعفر صادق(ع)، بلوار علامه جعفری، بلوار صحرا، بلوار 45 متری دانشگاه، بلوار پروفسور حسابی، بلوار شهید قندی، بلوار میعاد، بلوار شهید انتظاری ، بلوار فلسطین، بلور امیر کبیر، بلوار شهید صدوقی، بلوار دهه فجر، بلوار فضیلت، خیابان امام خمینی ، خیابان فرخی ،خیابان انقلاب، خیابان کاشانی، خیابان خرمشهر، پارک کوثر، پارک رسالت و پارک اندیشه با استفاده از آب غیر شرب و صابون گیاهی صورت گرفته است.

شایان ذکراست اجرای عملیات شستشوی درختان با محلول آب و صابون گیاهی به منظور زدودن غبار و آلودگی از سطح برگ درختان و در نتیجه  سهولت تنفس و عمل فتوسنتز وهمچنین افزایش کربن گیری انجام می گیرد.

 

                                            روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری