اجرای عملیات کاشت درخت در فضای سبز زیتون

اجرای عملیات کاشت درخت در فضای سبز زیتون

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز، عملیات درختکاری در فضای سبز زیتون انجام شد.

مهندس صفدر پور رئیس سازمان، در این خصوص گفت: به منظور توسعه فضای سبز عملیات کاشت درخت در فضای سبز زیتون در مساحت بیش از 6 هکتار انجام گرفت و فضایی به وسعت 20 هکتار نیز مسطح و آماده سازی شده تا در برنامه کاشت قرار گیرد.

وی افزود:  با توجه به فرموده مقام معظم رهبری در راستای کاشت نهال میوه، انواع درختان مثمر شامل انار، انجیر و سنجد شیرین و درختان غیر مثمر شامل پالم و  کاج کله قندی جمعا به تعداد 2000 اصله درخت در محل ذکر شده کاشت شد.