احداث فضای سبز میدان خاتم

احداث فضای سبز میدان خاتم
عملیات احداث فضای سبز میدان خاتم به مساحت 5600 مترمربع وباهزینه بالغ بر290میلیون ریال پایان وبه بهره برداری رسید.
بنابه گفته مهندس منصوریزاده مسوول فضای سبز منطقه دو، فضای سبز میدان جدیدالاحداث خاتم به مساحت تقریبی 5600 مترمربع از ابتدای مرداد ماه سالجاری آغازوودرتاریخ 24/5/89 به بهره برداری رسید .
مهندس منصوریزاده دراین رابطه افزود عملیات طراحی و آماده سازی شامل ساخت جایگاه ونصب دوعدد مخزن پلی اتیلن ،نصب موتورپمپ واتصالات تسطیح ،کوددهی وغیره باتلاش حداکثری پرسنل سازمان پارکهاکوتاهترین زمان ممکن انجام ونسبت به چمنکاری وکاشت گل وگیاه اقدام شده است ودرادامه خاطرنشان کرد جهت انجام این طرح جمعا مبلغ 290 میلیون ریال هزینه شده است .

             روابط عمومی سازمان پارکهاوفضای سبز یزد