احداث پارک دوچرخه ها در مجموعه 32 هکتاری جنب پل تقوی

احداث پارک دوچرخه ها در مجموعه 32 هکتاری جنب پل تقوی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور احداث پارک دوچرخه ها در مجموعه 32 هکتاری جنب پل تقوی، بازدیدی به اتفاق شهردار یزد، رئیس کمیسیون خدمات شورای اسلامی یزد و معاونین خدمات شهری و امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری به منظور بررسی موقعیت و موانع موجود، صورت گرفت.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: در راستای اشاعه فرهنگ استفاده از دوچرخه و ایجاد زیرساخت های لازم در توسعه مسیر های دوچرخه سواری خصوصا در فضای سبز، پیشنهاد احداث پارک دوچرخه ها در مجموعه 32 هکتاری جنب پل تقوی با حضور شهردار و  مسئولین شهرداری یزد مطرح شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به فضای بالقوه موجود در فضای سبز جنب پل تقوی و در راستای بهره برداری حداکثری از این امکان تا در بازه زمان کمتری شاهد اجرای پروژه پارک و پیست دوچرخه ها باشیم،  بحث و تبادل نظر به منظور برداشت اطلاعات مکانی و حل مشکلات و موانع موجود صورت گرفت.