اطلسی

اطلسی

مشخصات گیاه شناسی

موطن اصلی گل اطلسی مناطقی از امریکای جنوبی و گیاهی است یک ساله با گلهای قیفی که در دوگونه اطلسی بنفش و سفید (معطر) وجود دارد که از هیبرید بین این دوگونه ،گونه های دورگه با رنگ و شکل های متنوع به رنگ قرمز، صورتی، زرد، گلی، آبی و دو رنگ که آن نیز رنگهای متنوع دارد، بدست می آید. زمان گلدهی اطلسی اواخر زمستان تا اواخر بهار می باشد. ارتفاع گیاه بسته به پابلندی وپاکوتاهی از 75-15 سانتی متر متغیر می باشد. زمان جابجایی نشاء این گیاه از نیمه آبان به بعد است.

اطلسی به خاک نسبتا سنگین (رسی دارای کود کافی ) و نیز مکان آفتابی نیاز دارد. پای بوته گیاه اطلسی لازم است که همیشه مرطوب باشد. ازدیاد این گیاه از طریق کاشت بذر درگونه های کم پر و بذر و قلمه در انواع پرپر انجام پذیراست. زمان کاشت بذر اطلسی  اوایل مهر می باشد.