افزایش سرانه فضای سبز با احداث پارک نسترن

افزایش سرانه فضای سبز با احداث پارک نسترن

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور افزایش سرانه و بهبود کیفی فضای سبز شهر یزد، فضای سبز پارک جدیدالاحداث نسترن واقع در بلوار پاسداران اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز با اعلام این خبر اظهار داشت: احداث پارکهای محله ای از جمله اهدافی است که می توان در راستای شادابی روحیه شهروندان دنبال نمود که این اقدام، زمینه های مساعد و مناسبی را برای تفریح و سرگرمی شهروندان و خانواده ها فراهم می کند.

وی گفت: پارک نسترن واقع در بلوار پاسداران با مساحتی بالغ بر 6500 متر مربع احداث و جهت ایجاد فضای سبز آن تعداد 700 اصله درخت و درختچه از انواع گونه های همیشه سبز، خزان کننده و مقاوم به خشکی و شوری کاشته شده و در بین آنها از گونه های مثمر و دارویی نیز استفاده گردیده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز در ادامه افزود: جهت تامین آب مورد نیاز فضای سبز پارک مذکور از دومخزن با حجم 13000 متر مکعب استفاده و با انجام 5000 متر لوله گذاری به روش آبیاری تحت فشار ( قطره ای) آبیاری می گردد.