اقاقیا چتری

اقاقیا چتری
اقاقيا چتری
 

 

 
 
نام لاتین: 
Robinia pseudoacaciavar. umbraculifera
تیپ رویشی: 
درخت
وضعیت خزان: 
خزان کننده
سرعت رشد: 
متوسط
ارتفاع: 
5 متر
قطر تاج: 
6 متر
نیاز نوری: 
آفتابی
نیاز آبی: 
متوسط
معیار زیبایی: 
شاخساره و تاج
زمان ظهور معیار زیبایی: 
بهار تا اواسط پاییز
قابلیت هرس: 
هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: 
مقاوم به گرما
خاک مناسب: 
خاک اسیدی
کاربرد در فضای سبز:
کاشت در پارکها ، ميادين، حاشيه خیابانها و چمن کاریها ، باغچه های داخل و بیرون منازل
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود:       خوب