برگزاری نمایشگاه گل وگیاه دربوستان طوبی

برگزاری نمایشگاه گل وگیاه دربوستان طوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز  همزمان بافرارسیدن 15 اسفند روزدرختکاری وآغاز هفته منابع طبیعی نمایشگاهی باهدف ترویج فرهنگ فضای سبز بین شهروندان  نمایشگا ه عرضه گل وگیاه بمدت یکهفته دربوستان بانوان یزد برگزار میگردد.

مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبزبااعلام این مطلب افزود دراین نمایشگاه گونه های مختلف گیاهی سازگار باآب وهوای یزدبه شهروندان عرضه میگردداین نمایشگاه از ساعت 9الی 12صبح و4الی 8عصر وبمدت یکهفته پذیرای بانوان گرامی میباشد.

                                                              روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز