حسن یوسف

حسن یوسف

مشخصات: اسم علمی یوسفColeus blumei ،از خانوده Labiatae می باشد. این جنس داری ۱۵۰ گونه از گیاهان همیشه سبزچند ساله یا دائمی است. این گونه بومی جاوا بوده ارتفاع آن به بیش از 45سانتی متر و گسترش آن نیز به بیش از سانتی متر می رسد این گیاه گرچهدائمی است ولی هنگام فصول سرد اگر خارج از گلخانه یا آپارتمان نگاه داریشوند از بین خواهند رفت. برگهای زیبایی ان به رنگهای مخلوط قرمز، سفید ،سبز، زرد و قهوه ای دیده می شود برای این که یک گیاه بوته ای از این گونهبه دست آوریم. گلهای کوچک و آبی رنگ آن را باید هنگام ظهور پنسمان یا قطعکرد.نوع هایی از این گونه اصلا گل نمی دهند. این گونه دارای واریته های بسیاری است که هر کدام دارای برگهایی بهرنگها یا مخلوطی از رنگهای مختلف می باشد. حسن یوسف ها به خاطر زیبایی رنگ برگهایشان هم درون آپارتمان و هم در بیرون در ردیف گیاهان پرارزش و دوستداشتنی می باشند.انواعی ازآنها بارنگهای صورتی و قرمز و رنگ ارغوانی ،قرمز وسبز تحت عنوان ملكه دنباله قرمز وجود دارند . تمام انواع حسن یوسفبه راحتی در آب ریشه دار می شوند.

مراقبت:حسن یوسف به نور متوسط، گرمای متوسط (35-25 )، آبیاری فراوان، رطوبت هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.

از لحاظ نیاز نوری :این گیاه روزانه چهار ساعت و بیشتر به نور مستقیم خورشید نیاز دارد ولازم به ذكر است كه در صورت فراهم نبودن شرایط نوری این گیاه به حالتعلفی یا سبز كامل در می آید كه در این صورت از جذابیت و زیبایی آن كاستهمی شود

هرس : چونگیاه حسن یوسف دارای رشد سریعی می باشد جهت جلوگیری از رشد سریع و بیقواره شدن آن بایستی جوانه انتهای نوك ساقه را هر زمان كه لازم شد قیچیكنید .و اگر لازم شد ان را کاملا هرس کرد. واز هرس کردن ان نترسید. توجه داشته باشید اگ گل شما چند ساله است باید در فصل مناسب همراه با هرس کردن خاک ان را نیز عوض کنید.

خاک:مخلوطی از خاک باغچه، خاکبرگ (یا مقداری کود حیوانی ) و ماسه، خاک مناسب رشد این گیاه است.

ازدیاد: گیاه حسن یوسف با دو روش قلم زدن مستقیم و ریشهدهی در آب ، تکثیر می شود. از اواسط تابستان تا اواخر پاییز ، قلمه هایانتهایی ساقه را به اندازه ۵ تا ۸ سانتیمتر با یک چاقو تیزجدا کنید، ساقه هاینازک و گوشتی قلمه را فشار ندهید. می توانید از پودر هورمون ریشه زاییاستفاده کنید، اگرچه خیلی هم لازم نیست. سپس قلمه ها را در گلدان خود، حاوی کمپوست گلدانی قرار دهید . در دمای ۱۸ تا ۲۰ درجهسانتیگراد و نور مناسب نگاه دارید.مراقب باشید که هرگز خاک گلدان خشکنشود. قلمه ها بعد از ۱۰ تا ۱۴ روز از تابش مستقیم خورشید قرار دهید. زمانی که قلمه ها ریشه داد آنها را بیرون آورده و در گلدانی با قطر دهانه۹سانتیمتر حاوی کمپوست با پایه پیت قرا دهید. باید دقت کنید که ریشه هاشکسته یا کنده نشود .