ساماندهی فضای سبز بلوار جمهوری اسلامی

ساماندهی فضای سبز بلوار جمهوری اسلامی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در راستای اقدامات موثر شهرداری یزد پیرامون ساماندهی بلوار جمهوری اسلامی از قبیل مرمت سنگ جداول، اصلاح و ارتقاء سیستم روشنایی و احداث مسیر ویژه دوچرخه، ساماندهی فضای سبز بلوار مذکور نیز در دستور کار این سازمان قرارگرفت .

مهندس کاشفی مسئول فضای سبز منطقه یک در این خصوص گفت: با توجه به اینکه بلوار جمهوری اسلامی یکی از بلوارهای اصلی و مبادی ورودی شهر یزد است به منظور ایجاد مناظر زیبا و چشم نواز، ساماندهی فضای سبز باغچه های حاشیه این بلوار شامل عملیات خاکبرداری، حذف علفهای هرزو موانع، کوددهی، هرس درختان، اصلاح سیستم آبرسانی و واکاری درختان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری صورت پذیرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: به منظور انجام عملیات تکمیلی مسیر مذکور، ساماندهی رفوژ میانی این بلوار نیز در دستورکارقرار گرفته که خاکریزی با خاک مناسب ،اصلاح سیستم آبرسانی و کاشت بیش از 6000 بوته گل رز نسترن درمسیر از جمله اقدامات انجام شده است.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری