شعله جاوید

شعله جاوید

دارای برگ های آجدار زیبایی است که قسمت پشت آنها مایل به زرشکی می باشد ، گل ها آن خیره کننده و به رنگ زرد مایل به نارنجی است.برگ های این گیاه در طول شب جمع می شود.
      شعله جاوید تا حدود  cm 60در ارتفاع رشد کرده و بلند میشود و دارای گلبرگ های انبوه و فشرده میباشد.
      مکانی با نور سایه روشن در فصل تابستان و روشن در زمستان مطلوب این گیاه است. اما از آفتاب مستقیم دور نگه داشته شود، زیرا ممکن است باعث رنگ پریدگی و سوختگی برگ ها شود. البته میتواند آفتاب صبح و یا غروب را تحمل کند.
      بهتر است محیط رشد گیاه را گرم نگه دارید. مراقب باشید در فصل زمستان درجه حرارت اتاق از 16 درجه سانتیگراد پایین تر نشود.
      خاک خوب مخلوط گلکاری (خاک برگ، تورب، خاک باغچه با کمی ماسه) می تواند مورد استفاده قرار گیرد. خاک آن را به طور مرتب مرطوب نگه دارید ولی نه طوری که کاملاً خیس باشد. خیس بودن بیش از حد خاک میتواند باعث پوسیدگی و فاسد شدن ریشه شود. اما نباید کاملا هم خشک باشد.
      با کود محلول در آب (با غلظت متوسط) در بهار و تابستان به صورت ماهانه و هر شش تا هشت هفته یکبار در پاییز و زمستان تغذیه شود
      برای شکوفه دادن، نگهداری گیاه در تاریکی مطلق بین 12 تا 14 ساعت در روز به مدت چند هفته، میتواند مثمر ثمر باشد.
      برای شکوفه دادن، نگهداری گیاه در تاریکی مطلق بین 12 تا 14 ساعت در روز به مدت چند هفته، میتواند مثمر ثمر باشد.
      این گیاه از طریق تقسیم ریشه تکثیر میشود