صرفه جویی 90 درصدی مصرف برق درروشنایی پارکها

صرفه جویی 90 درصدی مصرف برق درروشنایی پارکها

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با توجه به اهمیّت موضوع صرفه جویی در مصرف برق، این سازمان  از ابتدای سال 1394 تاکنون با نصب تعداد 2100 عدد انواع پایه چراغ ولامپ های کم مصرف و فوق کم مصرف در نوارهای سبز، پارکها، میادین علاوه بر تامین روشنایی محل گام موثری را  در این زمینه برداشته است .

مهندس صفدرپور رئیس سازمان گفت: این سازمان از ابتدای سال گذشته با نصب تعداد 2100 عدد پایه چراغ های 3 متری، 6 متری و 9 متری که برحسب موقعیت و مساحت فضای سبز در محل نصب شده و جایگزینی انواع لامپ ها ی LED  با لامپ های پرمصرف معمولی  به میزان 90 درصد در مصرف انرژی برق صرفه جویی نموده است؛ بدین معنی که اگر در این تعداد پایه چراغ از لامپ معمولی استفاده می شد مصرف برق نسبت به وضعیت کنونی به میزان 90 درصد افزایش می یافت.

وی خاطرنشان کرد تعداد 1000 عدد پایه چراغ نیز خریداری شده که بنا  به  اولویت بندی  در نظر گرفته شده  در پارکها و فضاهای سبز شهر نصب خواهد شد.

.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری