طراحی میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدس

طراحی میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدسطراحی میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای رسالت سازمان مبنی بر منظر سازی فضای شهری، طراحی فضای سبز میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفت.

سیدعلیرضارسولی سرپرست سازمان با اعلام این خبرگفت: از آنجائیکه شهر یزد در محدوده منطقه کویری و گرم وخشک واقع شده وبا توجه به کمبود منابع آبی مورد نیاز فضای سبز و از طرفی نیاز به ایجاد فضای سبز برای ارتقای سطح کیفی زندگی مردم ، طراحی فضای سبز میادین و بلوار ها در دستور کار سازمان می باشد که به همین منظور فضای سبز میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدس با استفاده از شن رنگی، جداکننده های پلی اتیلن به همراه کاشت تک درخت های خرما طراحی گردید .

وی افزود: میدان حضرت خدیجه (س) و بلوار دفاع مقدس از مسیرهای پرتردد شهری بوده که علاوه بر   محدودیت های ذکر شده موجود در فضای سبز، نداشتن خاک زراعی مناسب و واقع شدن مکان مذکور در مسیر اصلی شبکه نفت، طراحی خلاقانه ای با راهکار مقابله با کم آبی و کاهش مصرف آب را می طلبد.

وی خاطر نشان کرد: در طراحی مذکور با استفاده از کاشت درخت نخل خرما  بعنوان نماد دفاع مقدس در بلوار به همین نام استفاده شده و بخشی از فضای سبز میدان و بلوار مذکور با همکاری شهردرای منطقه 3 به مناسبت هفته دفاع مقدس در حال اجرا می باشد.