طراحی وزیباسازی میدان جدیدالاحداث کتاب

طراحی وزیباسازی میدان جدیدالاحداث کتاب

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، طراحی میدان کتاب با هدف کاهش سطح چمن و مدیریت مصرف آب اجرا گردید.

مهندس صفدر پور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: شن های رنگی علاوه بر زیبایی بصری ، افزایش نشاط و زیبایی طبیعی فضای سبز را نیز به ارمغان می آورد لذا با توجه به سیاست کلی سازمان در مدیریت مصرف آب و کاهش سطح چمن، ازشن رنگی در محوطه سازی و زیباسازی منظر شهری در طراحی های فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در این راستا میدان کتاب با 60 تن شن رنگی ، 120 متر مکعب خاکریزی، 10 متر مکعب خاک برگ، 70 نفر روز کار، طراحی و اجرا گردیده است.