فراخوان دومین سالانه هنرهای شهری بهار یزد

سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری یزد با هدف مناسب سازی شهری در آستانه نوروز، برای رشد هنر شهری و همچنین بهره گیری از هنرمندان ایرانی، همزمان با آغاز بهار در اسفند ماه 1398و بهار 1399 دومین سالانه هنرهای شهری بهار یزد را برگزار می کند.

سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری از همه هنرمندان دعوت می کند تا در این رویداد شرکت نمایند.

 

جهت دریافت فایل فراخوان اینجا کلیک کنید.