فراخوان زیباسازی بدنه زیرگذرها

فراخوان زیباسازی بدنه زیرگذرها
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در راستای ارتقاء سیما و منظر شهری و فراهم آوردن فرصت لازم جهت ایده پردازی و خلق تجربه های جدید با انواع متریالها و رنگ در منظر شهری، در نظر دارد نسبت به طراحی و اجرای آثاری فاخر و ماندگار در بدنه زیرگذر ها اقدام نماید. لذا از همه‌ هنرمندان رشته های ‌مختلف دعوت می شود  با شرکت در این فراخوان و خلق طرح ها و ایده های جدید زمینه زیبایی شهر را فراهم آورند

جهت دانلود فایل فراخوان کلیک نمائید.