فعالیتهای ششماهه دوم سالجاری

فعالیتهای ششماهه دوم سالجاری
1- برنامه ریزی توسعه فضای سبز (بلوارها ،میادین ونوارهای سبزسطح شهر)
2- بررسی رزومه کاری مشاوران طرح جامع آبیاری فضای سبز باتوجه به فراخوان
3- بازپیرایی تعدای از پارکها ی درون محله ای درسه منطقه شهرداری یزد
4-تامین برق ونصب مخازن نهالستان جدیدالاحداث
5-اتوماسیون اداری ومالی سازمان
6- شروع ساخت کافی شاپ پارک آزادگان توسط بخش خصوصی بارعایت مقررات
7-تولید گل فصلی (انواع بنفشه )درگلخانه سازمان
8- تهیه برنامه آموزشی –عملکردی سازمان وپخش آن از صداوسیمای مرکز یزد
9- ادامه ایجاد ونگهداری فضای سبز پایانه مسافربری
10-رفع نواقص تاسیسات پارکها
11-تکمیل فضای سبز پارک کوهستان
12-شرکت پرسنل سازمان (مالی واداری) درکلاسهای آموزشی
13-اتمام عملیات عمرانی پارک وحدت امامشهر
14-زیباسازی تعدادی پارکها وفضای سبز
15- کاشت 15000 گلدان گل داوودی درباغچه های سطح شهر
16- تغذیه فضای سبز(کود دامی وشیمیایی )
17- برنامه ریزی هرس درختان بعضی از خیابانها وبلوارها
18- درختکاری پارک نعیم آباد