مزايده

مزايده
مزايده عمومي

سازمان پاركها وفضاي سبز درنظر داردنسبت به فرو ش اقلام ذبل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد لذا از علاقمندان دعوت مي شود حداكثر 10 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزايده به سازمان پاركها وفضاي سبز واقعدر بلواردانشجو مراجعه نمايد .

تلفن تماس 8251500-8254722

                                                                                      سازمان پاركها وفضاي سبز

 رديف
نوع كالا
تعداد
رديف
نوع كالا
تعداد
1
تبديل 40×50پلي اتيلن
60عدد
17
چراغ چمني
19عدد
2
تبديل 50×63پلي اتيلن
140عدد
18
خازن 250
200عدد
3
تبديل 40×63پلي اتيلن
40عدد
19
كابل 16×1ازت
2000متر
4
رابط تبديل  90×110پلي اتيلن
40عدد
20
چراغ خياباني 400
60عدد
5
رابط تبديل  110×125پلي اتيلن
100عدد
21
چراغ خياباني 250
30عدد
6
رابط 10×110پلي اتيلن
30عدد
22
چراغ زير آبي
100عدد
7
تبديل پلي اتيلن جوشي
48عدد
23
الكترو پمپ تحت فشار سيلور
4دستگاه
8
كمربند 32×50پلي اتيلن
24عدد
24
پمپ سمپاش تراكتور
1دستگاه
9
كمربند4/3×32پلي اتيلن
599عدد
25
پوسته پمپ سمپاش تراكتور
1عدد
10
كمربند2/1×32پلي اتيلن
473عدد
26
جعبه دنده بادينام
ادستگاه
11
زانو چدني 110
50عدد
27
پمپ جك بالابر تراكتور
1عدد
12
زانو چدني 125
20عدد
28
لاستيك تراكتور
4حلقه
13
سه راهي چدني 110
50عدد
29
موتور تراكتور
2دستگاه
14
سه راهي چدني 125
50عدد
30
موتورپمپ ديزل
1دستگاه
15
فلنج چدني رزوه داردرسايزهاي مختلف
37عدد
31
فشار سنج
20عدد
16
فلنج چدني جوشي درسايزهاي مختلف
63عدد
32
بلبرينگ
22عدد