مقایسه عملکرد

مقایسه عملکرد

 

خلاصه پروژه هاي انجام شده طي سال 91 تاكنون

v     حذف علف هرزميادين ،بلواراها وپاركها به ميزان  280 هكتار

v     دربخش توليدوتكثير تعداد  166000 اصله قلمه توليد شده است.

v     اجراي توسعه فضاي سبز رفوژمياني جاده يزد تفت

v     ساماندهي كلي پارك سجاد امام شهر

v     سربرداري وهرس فرم درختان به تعداد  51282 اصله

v     احداث فضاي سبز ميدان و مثلثي هاي علامه جعفري(ره)

v     ساماندهي كلي پارك لب خندق

v     ساماندهي كلي پارك مسجد پيغمبر

v     كودهي چمن مناطق باكودشيميايي

v     ساماندهي كلي پارك فرهنگيان

v     مبارزه باآفات وبيماريهاباانجام عمليات سمپاشي خيابانهاي اصلي شهر

v     احداث فضاي سبز پارك نگارستان

v     احداث فضاي سبز  ميدان حضرت امام هادي (ع)

v     احداث فضاي سبز  ميدان ومثلثي هاي امام رضا (ع)

v     ساماندهي پاركهاي درون محله اي بهار و آيت الله خاتمي

v     ساماندهي پارك شهداي هفتم تير

v     ساماندهي بلوارهاي شهيد بهشتي، شهيد منتظر قائم و امام جعفر صادق (ع)

v     ساماندهي ميدان مسكن

v     احداث فضاي سبز ميدان معلم

v     ساماندهي كلي پارك فرهنگيان

v     ساماندهي باغچه هاي حاشيه بلوار 17 شهريور

v     احداث فضاي سبز  ميدان انبياء

v     هرس فرماسيون درختان

v     احداث فضاي سبز  پارك ولايت

v     احداث فضاي سبز  كوچه شرافت 10، 7، 3 و 16

v     توسعه فضاي سبز طوبي شرقي 5

v     ساماندهي فضاي سبز فردوس غربي 12

v     احداث فضاي سبز ميدان سادات

v     ساماندهي فضاي سبز پارك آزادگان

v     احداث فضاي سبز ورودي بلواركوثر از ميدان امام علي (ع)

v     احداث فضاي سبز حاشيه ميدان امام علي (ع)

v     احداث فضاي سبز دوسمت بلواركوثر(حدفاصل پل حجاب تا ميدان امام علي (ع))

v     احداث فضاي سبز پل حجاب

v     توسعه نوارسبز استاد احمد آرام

v     ساخت مخزن بتوني ذخيره آب (مخزن 500 متر مكعبي پارك بزرگ حسن آباد) (مخزن 120 متر مكعبي بلوار شهيد قندي، بلوار طراوت، شهرك رزمندگان، پارك غدير، ميدان حج، مثلثي خيابان صحرا، جاده تفت)

 

v     احداث فضاي سبز مقابل ميدان مسجدشهرك دانشگاه

v     اجرا و اصلاح آبنما(ميدان امام رضا(ع)، مثلثي آبنما، ميدان شهيد بهشتي، ميدان امام حسن مجتبي (ع)، ميدان امير چخماق ميدان مسكن، سه راه تعاون، ميدان صاحب الزمان (عج)، مثلثي ميدان امام حسين (ع)، مثلثي ابتداي بلوار ولي عصر (عج)، امامشهر )

v     احداث فضاي سبز حاشيه  پل ابوالقاسم رشتي

v     ساماندهي ميدان فرهنگ

v     لوله گذاري جهت جداسازي آب شبكه از خام(بلوار كوثر، بلوار جمهوري اسلامي، بلوار آيت الله خامنه اي، حاشيه پل نواب، بلوار امام جعفر صادق (ع)، بلوار اصلي آزادشهر، بلوار صابر يزدي )

v     احداث فضاي سبز طوبي شرقي 8و10

v     احداث فضاي سبز ميدان پنجم آزادشهر

v     توسعه فضاي سبز پارك بزرگ شهر

v     پلاك كوبي درختان سطح شهر (فاز اول)( تعداد 4000 اصله محلهاي ميدان همافر، بلوار شهيدي صدوقي، ميدان آزادي، خيابان فرخيف ميدان شهيد بهشتي، خيابان امام خميني(ره)، ميدان امام رضا (ع)، خيابان دهم فروردين، ميدان ماركار، خيابان شهيد كاشاني)(اطلاعات شناسنامه اي شامل نوع گونه، موقعيت جغرافيايي، محيط بن، تصوير درخت، نحوه آبياري و اطلاعات ظاهري درخت)

v     احداث فضاي سبز بلوار بهمن