نصب دستگاه بدنسازی پارکی درپارک بزرگ شهر

نصب دستگاه بدنسازی پارکی درپارک بزرگ شهر

به گفته مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبزاین دستگاه بااعتباری بالغ بر130میلیون ریال که ازردیف اعتبارات عمرانی استانی هزینه شده ،خریداری ونصب گردیده است

وی افزود :4 ست کامل وسایل بدنسازی پارکی که هر ست شامل 21 دستگاه می باشد جمعا520 میلیون ریال هزینه دربرداشته است که از شرکت هیگر خریداری ویک ست آن درتاریخ20/4/87 درپارک بزرگ شهرنصب ومابقی تاپایان ماه سالجاری درپارکهای آزادگان،هفتم تیر وبوستان طوبی نصب وراه اندازی خواهد شد .                                                   
 

            روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز