گلکاری بیش از 7000 مترمربع از باغچه های سطح شهر

گلکاری بیش از 7000 مترمربع از باغچه های سطح شهر
مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز بابیان این مطلب افزود که این سازمان بمنظور افزایش زیبایی بصری وایجاد طراوت بیشتر اقدام به گلکاری تعدادی از باغچه های سطح شهر از جمله میدان دروازه قرآن، پارک ملت ،نوارسبز سید گلسرخ ،پارک زندان اسکندر ، پارک شهدای فهادان ،محوطه جلوی باغ دولت آباد ،میدان ابوذر ،چهاراه مهدیه ،میدان امیرچخماق ،میدان خاتمی ،میدان شهدای محراب ، پار ک هفتم تیر ،میدان آزادی ،مثلثی ابتدای طالقانی ،چهارراه فاطمیه ،سه راه تعاون ،فلکه سوم آزادشهر، میدان دارالعباده ،سه راه آزادشهر ،پارک ولایت و.... وبه متراز تقریبی 7000 مترمربع وباگونه های همیشه بهار وبنفشه نموده است.
وی همچین اضافه کرد این سازمان بمنظور زیبایی هرچه بیشتر سطح شهر واستقبال از میهمانان نوروزی  باتوجه به درپیش بودن ایام نوروزمکانهایی راجهت گلکاری درنظر گرفته که تاپایان سالجاری نسبت به گلکاری آن اقدام خواهد نمود .
 
 

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز