فراخوان اولین سالانه هنرهای شهری بهار یزد

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد با هدف ارتقاء کیفی فضاهای شهری در ايام نوروز در تعامل با هنرمندان رشته هاي مختلف و استفاده از قالب هاي هنري متنوع با مشاركت مردمي در زيبا سازي شهر، فراخوان طراحي و اجراي المان های نوروزي با رويكرد "نشاط اجتماعی" را برگزار كند.

دریافت فایل فراخوان

دریافت فرم ثبت نام بخش های پنجگانه

فرم برآوردتوجیه اثر