اتمام عملیات بازآفرینی فضای سبز مثلثی شهید پاکنژاد

(سه راه آب نما)

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ، منصوری زاده رئیس سازمان از اتمام عملیات بازآفرینی فضای سبز سه راه آبنما خبرداد.

وی گفت: درراستای بازپیرائی و اتمام عملیات عمرانی مثلثی شهید پاکنژاد ، این سازمان نیز نسبت به بازآفرینی فضای سبز مکان فوق با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و هفتصدمیلیون ریال اقدام نموده است.

منصوری زاده افزود : بازپیرائی فضای سبز مذکور شامل تعویض خاک ، احداث شبکه آبیاری بوسیله آب خام، تجهیز موتورخانه مخزن ذخیره آب ، اجرای آبیاری نوین کاشت انواع درخت، درختچه ، گلهای دائمی و فصلی ، مرمت و تکمیل گونه های پوششی موجود و هرس درختان می باشد.