برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان‌های سیما، منظر و فضای سبز شهری در هیئت‌ مدیره اتحادیه خدمات شهری شهرداری‌های کشور

انتخاب محمدحسن منصوری زاده رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد بعنوان عضو نمایندگان سازمان‌های سیما، منظر و فضای سبز شهری در  هیات مدیره اتحادیه خدمات شهری شهرداری های کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد در نشست روز دوم نخستین همایش راهبردی توسعه فضای سبز در شهرهای حاشیه کویر انتخابات نماینده سازمان‌های سیما، منظر و فضای سبز شهری در هیئت‌ مدیره اتحادیه خدمات شهری شهرداری‌های کشور از سوی دفتر محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور انجام گرفت.

بر اساس نتیجه این انتخابات محمدحسن منصوری زاده رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با کسب آرا  ،  بعنوان عضو نمایندگان سازمان‌های سیما، منظر و فضای سبز شهری در  هیات مدیره اتحادیه خدمات شهری شهرداری های کشور انتخاب شد.

لازم به ذکر است در همایش مذکور مقاله گونه های بومی ضرورت برنامه ریزی فضای سبز شهری پذیرش و ارائه شد که توسط نمایه های معتبر سیویلیکا (CIVILICA)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) منتشر خواهد گردید.

گفتنی است در  مقاله فوق ،  به موضوعاتی از قبیل محدودیت های اقلیمی و اثرات حاصل از نگرش های مدرن  طراحی فضای سبز با گونه های غیر بومی ، بدون توجه به  سازگاری با شرایط اقلیمی و اثرات  ناپایداری زیست بوم شهری پرداخته و در ادامه نیز راهکارهای برون رفت از این مشکلات را با نوعی نگرش پست مدرن و روش های نوین آبیاری و همچنین استفاده از گونه های بومی و سازگار با اقلیم عنوان می نماید.