خرید یک دستگاه آبسرد کن صنعتی جهت نصب در معبر شهری به منظور بهره برداری شهروندان عزیز

یک دستگاه آبسرد کن صنعتی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد در راستای رفاه حال شهروندان گرامی یک دستگاه آبسرد کن صنعتی خریداری و در بلوار نواب صفوی نصب گردید.