خودکفایی در تولید بیش از 60 تُن کود آلی (خاک برگ )

 (خاک برگ ) 

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ، کاشفی معاون فضای سبز سازمان از  تولید بیش از 60 تُن خاک برگ در گلخانه سازمان خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در فضای سبز ، افزود: با توجه به شروع فصل پائیز و خزان درختان سطح شهر، جمع آوری برگها و بقایای گیاهی جهت تولید خاک برگ در دستور کار سازمان قرارا گرفت تا بتوان نیازهای مرکز تولید گل و گیاه را بطرف نمود.

شایان ذکر است از مزایای تولید کودگیاهی می توان به تکمیل چرخه عناصر غذائی در فضای سبز ، بهبود خصوصیات فیزیکو شیمیائی خاک ها و جلوگیری از هدررفت منابع در راستای توسعه پایدار محیط زیست شهری اشاره کرد.