ساخت و نصب سردیس شهید امیرسپهبد صیاد شیرازی

سردیس شهید امیرسپهبد صیاد شیرازی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد منصوری زاده رئیس سازمان از ساخت سردیس امیرسپهبد شهید صیاد شیرازی و نصب در بلواری که مزین به نام آن شهید بزرگوار می باشد شهیدان خبر داد. به گفته وی سازمان سیما، منظر شهری بنا به وظیفه ذاتی خود در زیبا سازی و هویت بخشی به منظر شهری ، تهیه و نصب المان های شهری ، تندیس و سردیس مفاخر شهر با هدف تکریم و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان ، نسبت به ساخت و نصب سردیس شهید امیرسپهبد صیاد شیرازی اقدام نموده است. گفتنی است سردیس فوق از جنس فایبرگلاس و با پتینه برنز و با اعتباری بالغ بر نهصدو چهل میلیون ریال ساخته شده است.